Triklosan och Alkylfenol – kemikalierna du utsätts för dagligen

Triklosan och alkylfenol är två typer av xenoöstrogener som är främmande hormon för människokroppen som imiterar estrogen[5]. Om du får i dig xenoöstrogener destabiliseras kroppens hormonbalans och testosteronet hos män, vilket kan leda till hälsoproblem som sterilitet och tidig pubertet[1][2]. Xenoöstrogener produceras naturligt såväl som syntetiskt och finns i alla möjliga livsmedel. Dessa produkter står i våra badrumsskåp och garage, trots deras negativa påverkan på kroppens hälsa och den naturliga testosteronbalansen. Men vad är de egentligen? Hur påverkar de oss, och hur kan vi undvika de?

Triklosan och alkylfenol finns i vanliga hushållsprodukter.
Triklosan och alkylfenol finns i vanliga hushållsprodukter.

Triklosans påverkan på hälsan och testosteronet

Triklosan är ett organiskt antibakteriellt ämne. Den framställdes först 1966 och har sedan dess använts till ett flertal antiseptiska, desinfekterande och konserverande syften[4]. Triklosanet påverkar den naturliga balansen mellan östrogen och testosteron hos levande organismer. Det har utförts tester på grodor som visar att hanar som varit injekterade med triklosan hade lägre testosteronnivåer än grodorna som inte var injekterade [3]. Triklosan har även visat sig minska mängden testosteron och spermieproduktionen i råttor[12][13]. Väldigt få experiment har utförts om triklosanets påverkan på människor.

I en studie från 2020 mätte forskargruppen mängden triklosan i urinprover från män mellan 18-65 år gamla och jämförde det med deras testosteronnivåer[14]. De kunde inte hitta något samband mellan triklosan och minskat testosteron hos män men konstaterade även att det behövs fler studier för att komma fram till ett konkret resultat. Triklosan har länkats till sterilitet hos män sedan flera år tillbaka [15].

Vart hittar man triklosan?

Triklosan finns i många vardagsprodukter och kan därför kan vara svårt att undvika. I en undersökning från 2007 användes 5% av triklosanet inom EU till textiler, 10% till plast och hela 85% till produkter för personlig vård [4]. Trots det har triklosan klassificerats som Miljöfarligt: mycket giftigt för vattenlevande organismer med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön[9]. De hygienprodukter som du behöver hålla utkik efter triklosan är:

  • Tandkräm
  • Fast och flytande tvål
  • Deodorant
  • Schampo
  • Diskmedel
  • Plast
  • Textilprodukter

Det finns även andra kemikalier i tex tvål och schampo som man bör passa sig för och det är bland annat parabener som du kan läsa om här genom att trycka på länken: ”Parabener”. Den största mängden triklosan från vårdprodukter tvättas bort och skickas till vattenreningsverket. Studier från USA visar att 97-98% av triklosanet rensas bort, men de sista 3% kan skada vattnet och organismerna som lever i det[10].

Finns det lagar som skyddar oss mot triklosan?

Tack vare hälsoeffekterna har mängden triklosan minskat i hygienprodukter. Exempelvis ICA slutade köpa in tandkräm med triklosan redan 2008! Trots det finns det inga lagar i Sverige eller EU som skyddar oss från triklosan i hygienprodukter och du som konsument bör läsa innehållsförteckningen för att säkerställa att produkten inte innehåller triklosan. Plast och textilprodukter kan även innehålla triklosan men detta är tyvärr svårare att bedöma. Det är även okänt ifall triklosan i en sådan produkt påverkar kroppen eller om det bara är vid direkt konsumtion.

Triklosan används i många produkter, men själva ämnet ser ut som vita kristaller eller ett pulver med svag lukt
Triklosan används i många produkter, men själva ämnet ser ut som vita kristaller eller ett pulver med svag lukt

Vad är Alkylfenol?

Alkylfenoler är syntetiskt tillverkade kemikalier som används till ett flertal industri och hushållsprodukter. Dessa inkluderar papper, textiler, metall och plast.

Hur påverkar alkylfenol kroppen och finns det lagar mot de?

Alkylfenoler imiterar eller stör östrogenhormonerna i kroppen. Hos kvinnor kan det bidra till att utveckla bröstcancer [18]. De påverkar även testosteronet hos män och har använts i spermiedödande medel [18]. Flera studier har utförts hur alkylfenoler påverkar testosteronet hos råttor med negativa resultat, bland annat feminisering av hanråttor[19]. Studier utförda på människor är få men starka misstankar om negativ hälsopåverkan på testosteron och reproduktion har slutat med att EU har deklarerat olika alkylfenoler som ett farligt ämne[20].

Hur undviker du alkylfenol?

Ändå finns det en stor risk att du stöter på Alkylfenoler. Det mest effektiva sättet att undvika dem är genom att läsa innehållsförteckningen på de förnämnda produkterna och inte köpa de som innehåller följande alkylfenoler: propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol, methylphenol och ethylphenol. En minnesregel är undvika alla kemikalier som har ordet ”phenol” eller ”fenol” på svenska.

Produkter med alkylfenol som är mest sannolika att absorberas av kroppen är olika smörjmedel, oljor och bränslen, disk, rengörings och tvättmedel, samt bekämpningsmedel på frukt, grönsaker och spannmål[17].

Frukt och grönsaker bör tvättas noga för att få bort möjliga bekämpningsmedel. Du bör även överväga att alltid köpa ekologiska frukter och grönsaker om det går, det gör jag för att undvika bekämpningsmedel även fast det är något dyrare. Hushållskemikalier bör även slängas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Se till att noga skölja grönsaker och frukt får att undvika bekämpningsmedel med Alkylfenol.
Se till att noga skölja grönsaker och frukt får att undvika bekämpningsmedel med Alkylfenol.

Slutsats

Trots att det fortfarande finns oklarheter och behov av ytterligare forskning, kan vi konstatera att vi bör undvika xenoöstrogener i största möjliga mån. Detta gör vi enklast genom att undvika triklosan som ofta används i hygienprodukter som tandkräm, fast och flytande tvål, deodorant, schampo, diskmedel och även plast och textilier.

Du bör även undvika är alkylfenol som kan användas i tvättmedel, rengöringsmedel, industriprodukter, smörjmedel, oljor och bränslen, bekämpningsmedel på frukt, grönsaker och spannmål. Det effektivaste sättet undvika alkylfenol är att läsa innehållsförteckningar och undvika ordet ”fenol”.

Detta är ett sätt att öka ditt testosteron men finns andra saker du kan göra, vi har försökt förenkla detta i artikel som du gärna får läsa genom att trycka på länken: Testosteronbrist.