Testosteron, Östrogen och sexdrift

Lågt testosteron, lågt östrogen, lågt sexdriv

Min uppfattning är att testosteron är nyckeln till ett lyckligt liv för män. Vi har även en epidemi av låga testosteronnivåer i västvärlden. Så för de flesta män finns det troligtvis inget behov av att fundera på sin östrogennivå, vi blir överallt exponerade för substanser, kemikalier och föda som leder till förhöjd östrogennivå samt testosteronbrist eller åtminstone lägre testosteronnivå än önskat.

Benämningen östrogen är egentligen ett gruppnamn på de kvinnliga könshormonerna. De främsta är östradiol, östron och östriol.

Om man gör som jag, och antagligen du eftersom du läser här, jobbar på att höja sin testosteronnivå så finns det en till aspekt att tänka på: Östrogenets påverkan på mäns sexdrift. Okej, så vad innebär det kanske du tänker. Jo då östrogen och testosteron har direkt relation med varandra så är ett sätt höja sitt testosteron att hämma sitt östrogen. Östrogen är en viktig komponent för att upprätthålla en hälsosam sexuell funktion.

Östrogenets roll i din sexdrift

Undersökning 1

En undersökning utfördes 2016 kallad ”The role of estradiol in male reproductive function”, på svenska: Östradiols påverkan på mäns reproduktiva funktion, dvs sexdriv och allmänna sexuella hälsa.(länk)

Några Slutsatser man kan dra från den studien:

  • Hög nivå av östradiol leder till lägre testosteronproduktion, lägre sexdrift och Gynekomasti(man boobs).
  • För låg nivå av östradiol leder till minskad libido.

De nämner nivån 5 ng/dl som lägsta nivå, alltså att om man har under 5 ng/dl östradiol så blir libidon negativt påverkad. De skriver också att det krävs med forskning då viss data är motstridig.

Undersökning 2

En annan undersökning skriver, översatt av mig:

”Män som tog en enkät kategoriserades att ha antingen lågt (<300 ng/dl) eller högt (>300 ng/dl) testosteron och östradiol lågt som (0,5-5,0 ng/dl) och högt som (>5,0 ng/dl).

Män med höga nivåer av testosteron och östradiol rapporterade högre libido. Totalt rapporterade 60,4% av männen med både höga nivåer av testosteron och östradiol en mycket god till utmärkt nivå av libido på sin enkät.

Vid närmare analys av datan visade det sig att endast östradiol vid serumnivåer >5 ng/dl var associerat med högre libido.” (länk)

Så, att bara satsa på att MaxaTestot är bara en halvsanning, jag kanske borde döpa om hemsidan till MaxaTestotMenDödaInteÖstrogenet.se.

Så undviker du för lågt östradiol

Båda undersökningarna ovan skriver att mer forskning på området krävs. Jag är inte heller någon doktor, jag kan bara dra slutsatser efter många timmars spenderande läsa undersökningar på ämnet samt av egen erfarenhet.

Fällan man lätt hamnar i är att äta för mycket av flera olika eller enstaka kosttillskott som höjer testosteronet genom att hämma östrogenet.

Ett tillskott i taget och överdosera inte

I princip alla tillskott till för att höja testosteronet gör det genom att hämma östrogenet, sällan nämns östrogenets påverkan på mäns sexdrift. När man börjar skrapa på ytan ang testosteron och hur det fungerar får man bara höra om hur testosteron höjer sexdriften och det är allt man behöver. Min gissning är att många män lider av minskat sexdriv/sexlust i hemlighet. Så vad gör man?

Ta inte flera tillskott samtidigt, se detta med att maximera din testosteronnivå som ett maraton och inte en sprint. Börja med 1 tillskott och öka inte dosen eller lägg till tillskott på några veckor samtidigt som du håller uppsikt över ditt sexdriv och förmåga att få och upprätthålla en erektion.

Det finns som nämnts tidigare inte tillräckligt med forskning på detta område, men nivåer som nämnts många gånger i det jag har hittat nämner 5 ng/dl som lägsta nivå och 20 ng/dl som högstanivå. Du bör kunna hålla dig på en bra nivå genom att bara lyssna på din kropp.

Symtom på för högt eller för lågt östrogen

För både lågt och högt östrogen har fler symtom än bara nedsatt sexdriv/libido. Enligt tctmed är följande symtom på lågt och högt östrogen:

Lågt:
Trötthet, Ångest Lätt till irritation, Depression, Dåligt minne, Måste sova väldigt mycket och hög vattenretention.

Högt:
Gynekomasti (Man boobs), energilöshet, humörsvängningar, ångest, depression, hög vattenretention, överdriven svettning, sömnproblem, nattliga svettningar och högt blodtryck.

Som du ser är symtomen väldigt lika. Så när du experimenterar med ditt testosteron, se till att hålla östrogenet under kontroll också.
Tar du detta väldigt seriöst och eller har kommit en bit i din resa rekommenderar jag att du tar regelbundna blodprov där du ser till att inkludera östrogen.