Mykoöstrogen – möglet som sänker ditt testosteron

Mykoöstrogener är ett gift som kan bildas av mögel och som påverkar din hälsa avsevärt. Giftet kan befinna sig i vanliga livsmedel och studier visar att mykoöstrogener har bland annat påverkat pubertetsstarten hos flickor. Men hur påverkar det manskroppen och testosteronet? Hur kan du undvika mykoöstrogener och finns det några lagar som skyddar oss från dem?

Aflatoxin, en av de farligaste mykoöstrogenerna.
Aflatoxin, en av de farligaste mykoöstrogenerna.

Vad är Mykoöstrogener och vad har de för påverkan?

Mykoöstrogener är även kända som mykotoxiner eller mögelgifter. mykoöstrogener bildas av mögelsvampar när dessa växer på vegetabilier och annat organiskt material [1]. Detta inkluderar allt från råa grönsaker och baljväxter men även produkter som vin, kaffe, eller kött från djur som fått i sig möglet från sitt foder[1]. En studie visade hur mjölkkor som fått i sig mykoöstrogener har minskad mjölkproduktion och försämrat immunförsvar men konsekvenserna har huvudsakligen varit ekonomiska [2]. Hos hästar kan mykoöstrogener orsaka aptitförlust, kramper och plötslig död [5].

Hos människor är det känt att mykoströgener kan orsaka leversjukdomar och cancer. Somliga mykoöstrogener har även östrogena effekter och forskare letar efter deras påverkan på våra hormoner. Ett flertal studier genomförda på unga flickor indikerar att mykoöstrogener kan orsaka tidig pubertet samt försämrad tillväxtspurt och bröstutveckling [3][4]. Livsmedelsverket erkänner att mykoöstrogenet Ergotalkolid kan förorsaka abort [1].

Tyvärr är mängden studier utförda på män och pojkar ytterst få, och forskare är hittills osäkra på mykoöstrogenernas fullständiga påverkan på testosteronet. Studier visar att mykoöstrogenerna kan avsevärt påverka däggdjurs fertilitet. Hos grisar har det bevisats att de orsakar problem i fosterutvecklingen, samt sterilitet och feminisering av svin [6].

Hur undviker du mykoöstrogen?

Eftersom mykoöstrogener kan befinna sig i så många olika livsmedel är det svårt att undvika dem, utan att helt utesluta en stor mängd vardagliga produkter. Möglet som producerar mykoöstrogener kan uppstå innan eller efter skörd och orsakas av miljöfaktorer som temperatur, fukt, surhetsgrad och tillgång till syre [1][7][8]. Livsmedel som kan ha infekterats av mykoöstrogener är huvudsakligen spannmål som ris och majs, men även baljväxter, torkad frukt, nötter och kryddor. Även animalistiska produkter kan innehålla mykoöstrogener, efter att djuret har ätit infekterat spannmål. De köttprodukter som är främst benägna till att innehålla mykoöstrogener är njure, lever och blod [1]. Gifterna kan även förekomma inom mejerivaror som ost [9].

Mögelsvamparna och deras sporer dödas under bakning eller tillagning, men de flesta Mykoöstrogener tål kraftig värmebehandling och överlever i den tillagade maten [1]. Därför är det viktigt att förhindra bildning av gifterna innan livsmedlet konsumeras. Både möglet såväl som giftet kan bildas innan och efter produktens inköp. Lyckligt nog är mögelskada oftast synligt på livsmedlet, och ifall produkten är missfärgad eller ser mögelangripen ut rekommenderas det att produkten kastas [1]. För att förebygga mögelskada i hemmet är det viktigt att produkten förvaras rätt.

Förvaring av produkter är svårare än man kan tro, vi har skrivit en artikel om hur BPA (plaster) påverkar din hälsa som du kan läsa om här: ”BPAs påverkan på din hälsa”. När du går omkring i din mataffär är nästan allting du ska äta förvarat i plast och detta gör mig (Linnea) orolig då du utsätts för så mycket för plast i din vardag. Det är svårt att göra någonting åt detta i dagsläget förutom att titta efter produkter som inte är omslutna av plast. Det finns dock mycket du kan göra åt detta hemma. Det är bland annat att förvara mat i glasburkar/rostfritt stål samt försöka undvika plastfolie/aluminiumfolie i största möjliga mån. Jag har faktiskt köpt bivaxdukar för att lägga över skålar som jag är väldigt nöjd med.

Zearalenon har störst östrogen påverkan, och denna toxin förekommer oftast inom spannmålsbaserade produkter och vegetabiliska oljor
Zearalenon har störst östrogen påverkan och denna toxin förekommer oftast
inom spannmålsbaserade produkter och vegetabiliska oljor[1].

Lagar som skyddar oss mot Mykoöstrogen

I köttprodukter är det svårare att undvika exponering till mykoöstrogener därför behöver konsumenten förlita sig på producenten och att denna har följt rätt åtgärder för att undvika kontaminering i produktionsstegen. Det utförs strikta kontroller inom EU som skyddar oss från de farligare mykoöstrogenerna, exempelvis Aflatoxin, som kan orsaka cancer och akut leverskada [1][9]. Fåtalet människor som faktiskt har dött av stora halter mykoöstrogener är därmed ytterst få. Däremot skyddar varken EU eller Staten oss från mindre mängder mykoöstrogener, vars hormonella och östrogena effekter på kvinnor och särskilt män inte är helt utforskade. Därför är det upp till den individuella konsumenten men även producenten att följa rekommendationer från EU och Livsmedelsverket. Lantbrukare har SVA(Statens veterinärmedicinska anstalt) samt IPM(integrerat växtskydd)  från EU till sitt stöd. Förebyggande åtgärder mot mykoöstrogener leder inte enbart till en mindre hälsofarlig produkt, utan även ett större utbud. Därmed är det i producentens ekonomiska intresse att undvika infestering av mykoöstrogener i deras produkter. Trots det förekommer mykoöstrogenerna ändå, särskilt från länder utanför EU där kvalité och hygienförhållandena kan vara sämre [1].

Slutsats

För att maximera ditt testosteron och hälsa rekommenderar vi att du köper ekologisk kött och övriga mejeriprodukter från pålitliga svenska gårdar där djuren är gräsbetande samt att se till att livsmedel (bland annat ris, majs, baljväxter, torkad frukt, nötter, kryddor och mejeriprodukter) förvaras korrekt och slänga dem vid misstänkt mögelangrepp. Det finns även andra sätt att öka testosteronet, vi har skrivit en artikel om det som du kan läsa om här: Testosteronbrist.

Mykoöstrogener bildas av mögelsvamp som växer på livsmedlet.
Mykoöstrogener bildas av mögelsvamp som växer på livsmedel.