Kategori: sexuell funktion

  • Testosteron, Östrogen och sexdrift

    Min uppfattning är att testosteron är nyckeln till ett lyckligt liv för män. Vi har även en epidemi av låga testosteronnivåer i västvärlden. Så för de flesta män finns det troligtvis inget behov av att fundera på sin östrogennivå, vi blir överallt exponerade för substanser, kemikalier och föda som leder till förhöjd östrogennivå samt testosteronbrist…